hu-track: profesionalni, softverski utemeljen radni proces za sve aspekte štamparskih boja (u saradnji sa QuadTech)

hu-track softver omogućava brzu i tačnu korekciju receptura boja u toku štampe. Softver hu-track integriše se sa softverom za pripremu boja (recepture boja) bez ikakvih modifikacija u štampi. Softver ne samo da pojednostavljuje radni proces, već i značajno smanjuje broj korekcija nijanse potrebnih za postizanje tačnog, optimalnog kolora.  Ispunjavanje zahteva za kvalitetom i doslednošću vlasnika brenda postaje sve teže. QuadTech je u partnerstvu sa ColorConsultingom razvio „stručnjaka za boju u kutiji“ koji automatizuje proces apsolutne konzistentnosti sa mašine-na-mašinu, sa smene-na-smenu, od pogona-do-pogona

Za iskusne operatere, tri do pet korekcija boje pri pokretanju posla su tipične za postizanje pravog kolora za novi posao. Za teže nijanse boja to može potrajati sa čak šest do osam korekcija da bi se postigla ciljna nijansa. hu-track može postići preciznu nijansu boje u samo jednoj do dve korekcije. Nijedno drugo softversko rešenje za merenje kolora i upravljanje bojama za štampanje ne nudi ovaj nivo povezanosti na samoj štamparskoj mašini.

 

Karakteristike 

 • Direktno povezivanje sa inputima korisnika - datoteke podataka, primeri štampanih proizvoda, uzorci boja, digitalni vodiči za recepure, nijanse boja itd. - na nove formulacije boja i korekciju nijanse na štamparskoj mašini
 • Lak za korišćenje, zahteva malo korisničke obuke  
 • Korekcija formulacije boje na štamparskoj mašini
 • Precizno in-line i press-side spectralno merenje boja
 • Opcionalni, patentirani mrežni stabilizator za precizniju tačnost merenja boja na različitim podlogama tokom inline merenja i vršenjem merenja na transparentnim materijalima korišćenjem ISO sertifikovanog materijala uz crno-bele podloge. 
 • Jedinstveno rešenje za merenje boje i korekciju formulacije boje 
 • Integriše se sa softverom za recepture boja: baza podataka traži najbolje podudaranje receptura boja
 • Opcioni modul za definisanje posla omogućava potpunu konfiguraciju posla pre štampe što štedi vreme podešavanja. Relevantni podaci su odmah dostupni stanici za mešanje boja i pogonu štampe 
 • Čuvanje i brzo ponovno biranje čestih poslova, daljinsko postavite sledeće poslove, postavite sledeći posao dok se tekući posao štampa
 • Upravljajte i ispravite preštampavanje
 • Nadgledanje potrošnju boja pomoću '' virtuelne vage za boju '' upozorava operatere na preostali nivo boje u pojedinačnim jedinicama i eliminiše potrebu za vagom na svakoj jedinici za boju
 • Funkcija poređenja najboljeg Delta E na osnovu podešavanja intenziteta boje i izračunavanje korekcije boje, smanjuje broj novih formulacija
 • Sačuvajte podatke merenja za obezbeđivanje kvaliteta boja   
 • Opcionalna funkcija hu-weigh pomaže operateru da odmeri tačnu količinu boje potrebnu za korekciju nijanse.

 

Prednosti

 • Pojednostavljeni, fleksibilni, automatizovani tok upravljanja bojama za flekso i duboku štampu ambalaže  
 • Dramatično smanjuju broj korekcija boje potrebnih za postizanje optimalne nijanse boje
 • Brz povrat ulaganja zbog smanjene potrošnje boja i papirnog otpada  
 • Povećana produktivnost štampe zbog kraćeg vremena potrebnog za pokretanje štampe
 • Sveobuhvatna stručna funkcija
 • Kompatibilna sa štamparskim bojama na bazi vode i organskih rastvarača
 • Jednostavna instalacija na bilo koju vrstu štamparske mašine, bez obzira na proizvođača  
 • Nema potrebe za posebnom vagom na svakoj jedinici za boju
 • Brz i praktičan pristup podacima za postizanje visokog kvaliteta boja
 • Apsolutna doslednost nijanse boja sa premeštanjem sa mašine na mašinu, prebacivanja sa smena na smenu i od prozvodnog pogona do proizvodniog pogona
 • Ispunite i nadmašite očekivanja vlasnika brenda
 • Nudi novu konkurentsku prednost za privlačenje vlasnika robnih marki i kupaca štampe
 • Za više informacija, obratite se predstavniku kompanije hubergroup.