Fleksibilna ambalaža

Umetnost fleksibilnosti

Fleksibilna ambalaža je u porastu. Letimičan pogled u supermarketu je dovoljan da se vidi koliko različitih vrsta ambalaže danas postoji. Fleksibilna ambalaža već nekoliko godina dobija na značaju zbog svojih karakteristika.
Zahvaljujući našem modularnom i primenom orijentisanim pristupom, u mogućnosti smo da kupcima ponudimo rešenja koja su prilagođena njihovim zahtevima. Naši proizvodi na bazi organskih rastvarača i na bazi vode, poput naše Gecko serije, dostupni su širom sveta i idealni su za štampu prehrambene ambalaže.