Prvoklasne reference, renomirani kupci i naravno, ljudi iz hubergroupa koji čine sve. Saznajte više o našim kupcima ovde:

Kanwal Multilayer, India 
Mr Arvind Singh Chawla 

hubergroup kao proizvođač lepkova sa i bez rastvarača kvalitativno je među najboljima, nikada se nismo suočili sa bilo kakvim problemom u pružanju usluga, kao ni tehničkom primenom. Uvek dobijamo odgovarajuće rešenje i uslugu od njih, i to takođe u najkraćem roku. Kanwal Multilayer su sa hubergroup povezani decenijama i voleli bi da budemo i u bliskoj budućnosti. 

 

Pinsker Druck und Medien GmbH 
Georg Friedrich, direktor tehničkih operacija

Obuka zaposlenih i revizija naše standardizacije u skladu sa ISO sertifikatom 12647-2, kroz hubergroup INK ACADEMY, je ključni deo upravljanja bojama i prema tome, garancija za nas da su savladani i standardizovani procesi dizajniranja i procesi ofsetnog štampanja.

Sadržaj obuke distribuiran je pre i tokom sertifikacije od strane kompanije hubergroup INK ACADEMY, što je izuzetno važno za naše procese upravljanja bojama jer omogućava kontinuitet procesa u dizajnu i ofset štampi, rezultirajući jasno definisanim standardima kvaliteta i pouzdanom štamparskom proizvodnjom.


Pinsker Druck und Medien GmbH  
Florian Biber, rukovodilac pripreme za štampu

Vaš prijateljski, vedar i kompetentan način potencijalno napet dan (Fogra sertifikacija) pretvorio je u srećan. Sertifikacija je orijentisana na praksu i humano je struktuirana. Uz puno saveta i predloga za unapređenje, uvek možete naučiti nešto novo i korisno za svakodnevni rad.

S.S. Flexipack Pvt. Ltd.
Mr Sayyam & Sanjay Ladha 

Veza koja seže u vreme našeg nastanka u polju laminiranja. Zajedno smo krenuli na put učenja, iskustava, eksperimentiranja i realizacije sa grupom hubergroup. Razmena znanja odvija se na respektabilan način i takođe smo veoma zadovoljni kvalitetom i uslugom. 

Zahvaljujemo na njihovoj neumerenoj pažnji prema detaljima i njihovom kreativnom pristupu koji nas je uvijek podsticao da izvučemo najbolje iz sebe. Veliki smo obožavatelj hubergroup.