Savitljiva kartonska ambalaža - čudna stvar:

Funkcionalno, dimenziono stabilno i svestrano

Kartoni se koriste za najrazličitiju upotrebu, ali najčešće za štampanje ambalaže. Posebno su prilagođeni sektoru hrane i robe široke potrošnje. Pored štamparijskih boja na bazi vode i na bazi rastvarača za fleksografsku štampu, postoje i ofsetne boje bez mirisa i sa niskim migracionim potencijalom, kao i vododisperzni lakovi, koji su pogodni za izradu kartonske ambalaže koja se koristi kao primarno pakovanje. To je ponekad vrlo korisno jer papir i karton gotovo da nemaju barijerna svojstva. Zahvaljujući razvoju naših MGA boja koje su imale značajan uticaj na tržište, vrhunski smo opremljeni da obezbedimo odgovarajuće štamparske boje prehrambenom sektoru. Uporedo sa našim grupama proizvoda iz INKredible boja i ACRYLAC lakova, imamo širok asortiman pratećih proizvoda, koji obezbeđuju kompletna rešenja za sve vaše potrebe.