Ovde u hubergroup, mi naravno svi volimo brojeve. Stoga smo ponosni što vam možemo dati pregled nekih činjenica i podataka o habergrupi, tako da znate sa kim imate posla:

Osnovani: 1765, Sedište: Kirchheim, Nemačka

Iskustvo / Godine
Zemlje
Proizvodna mesta
Zaposleni
Hiljade tona boja 2019
Promet 2019 (milion evra)