U stvari, to uopšte nije važno gde se nalazite. Bićemo u blizini. Dakle, sa sigurnošću možemo reći da ćemo biti na lokaciji, u vašoj blizini. Mi to ne obećavamo. Mi to dokazujemo. Svakodnevno i širom sveta.