Od ustaljene rutinske analize do izuzetno složenih i posebno zahtevnih slučajeva - stručnjaci u našim međunarodnim laboratorijama nude širok spektar analitičkih usluga. Ovo uključuje provere kvaliteta, testiranje migracije, pružanje analitičkih saveta klijentima i podršku razvoju proizvoda. Pored sirovina, intermedijarnih proizvoda i boja, analiziramo i kompletne ambalažne materijale, to uključuje razmatranje individualnih zahteva, detaljnu procenu uzorka i jasno definisan cilj naših analiza. Koristeći metode koje daju tačne, pouzdane i ponovljive rezultate, naše analitičke laboratorije osiguravaju visokokvalitetne hubergroup proizvode širom sveta, a takođe savetuju kupce i pomažu u odabiru potrebnog proizvoda.  Ispitivanja u našoj analitičkoj laboratoriji uključuju:


Migracioni potencijal

Migracioni potencijal može se odrediti količinom i vrstom potencijalnih migracionih materija. Da bi se to postiglo, test uzorci se ekstrahiraju rastvaračima i određuje se sadržaj supstanci koje mogu da migriraju korišćenjem GC-FID / MS i HPLC-ESI-MS. Migracioni potencijal može se tada matematički izračunati na osnovu sadržaja ovih supstanci.


Test na migraciju

Prehrambena ambalaža je naša specijalna oblast. Izvođenje migracionih testova da bismo osigurali bezbednu, ugodnu hranu je ono što radimo svakodnevno. Mi koristimo simulatore hrane i povišene temperature da simuliramo skladištenje hrane u ambalaži tokom dužeg vremenskog perioda.  
 

Analiza sirovina

Naše sirovine su u potpunosti testirane kako bi se osigurao visok standard za naše štamparske boje. Analize uključuju testove čistoće i određivanje molekularne težine, veličine čestica, mogućih nenamernih dodatih supstanci (NIAS), Fourier-ove transformacione infracrvene (FTIR) spektroskopije itd. Analitička karakterizacija za REACH takođe predstavlja deo našeg rada.


Testiranje rastvarača

Naše rutinske metode ispitivanja sirovina i proizvoda takođe uključuju analizu zaostalih isparljivih jedinjenja pomoću GC-FID / MS kao i određivanje tačnog sastava i količine ulja / masnih kiselina korišćenjem specifične analitičke kolone GC-FID za analizu.
 

Organoleptičko testiranje

Izvodimo organoleptičke testove u skladu sa DIN EN 1230 kako bismo osigurali da boje za štampanje ne pokvare miris ili ukus proizvoda.
 

Razvoj novih proizvoda

Kada razvijamo nove proizvode ili poboljšavamo postojeće proizvode iz sektora boja, naš tim za razvoj i analitičke laboratorije blisko sarađuju kako bi osigurali da su ispunjeni visoki kriterijumi za kvalitet kompanije hubergroup. Ovo uključuje analizu temperature stakla, kinetike, reaktivnosti, UV očvršćavanja, ekstrakcije itd.

 

Konsultacije sa kupcima

Na raspolaganju imamo širok spektar analitičkih metoda kako bismo vas savetovali koja hubergroup štamparska boja najbolje odgovara vašim zahtevima. Na primer, vršimo analitičke testove kako bismo prikupili informacije o postojanosti na svetlost, temperaturi stakla, ponašanju na migracije, organoleptičkim svojstvima i uglovima kontakta.

 

Razvoj metoda   

Neprekidno radimo na poboljšanju postojećih metoda i na razvoju novih metoda kako bismo postigli još niže granice otkrivanja.