Od ustalonych rutynowych analiz po bardzo złożone i wymagające przypadki specjalne – eksperci z naszych międzynarodowych laboratoriów oferują szeroki zakres usług analitycznych. Obejmują one kontrole jakości, badania migracji, doradztwo analityczne dla klientów oraz wsparcie w zakresie rozwoju produktów. Oprócz surowców, produktów pośrednich i farb analizujemy również kompletne materiały opakowaniowe – oczywiście zwracamy uwagę na indywidualne warunki, dokładną ocenę tła próbki i jasną definicję celu naszych badań. Korzystając z metod, które zapewniają dokładne, wiarygodne i powtarzalne wyniki, nasze laboratoria analityczne zapewniają wysokiej jakości produkty hubergroup na całym świecie, a także doradzają klientom w wyborze właściwego produktu. 

Specjalizacja naszego laboratorium analitycznego obejmuje: 
 

Potencjał migracji 

Określenie potencjału migracyjnego zapewnia zawartość i tożsamość substancji migracyjnych. W tym celu próbki do badań ekstrahuje się rozpuszczalnikiem, a zawartość substancji migrujących określa się za pomocą GC-FID/MS i HPLC-ESI-MS. Potencjał migracji można obliczyć na podstawie tej zawartości.  

Badania migracji 

Naszą specjalnością są opakowania produktów spożywczych. Badania migracji w celu zapewnienia bezpiecznego spożycia żywności są zatem częścią naszej codziennej pracy. Aby symulować przechowywanie produktów spożywczych w opakowaniach przez dłuższy czas, używamy produktów imitujących żywność i podwyższonych temperatur.  

Analiza surowców 

Nasze surowce są dokładnie testowane w celu zapewnienia wysokiego standardu naszych farb. Analizy obejmują testy czystości i określenie masy cząsteczkowej, wielkości cząstek, ewentualnie substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS), widm w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) itp. Charakterystyka REACH jest kolejną częścią naszej pracy. 

Badania rozpuszczalników  

Nasze rutynowe metody analizy surowców i produktów obejmują również analizę lotnych rozpuszczalników resztkowych za pomocą Headspace GC-FID/MS oraz określenie dokładnego składu i ilości olejów/kwasów tłuszczowych za pomocą kolumny woskowej GC-FID specyficznej dla danego analitu. 

Badania organoleptyczne 

Aby zapewnić, że farby drukarskie nie zakłócają zapachu i smaku produktu, przeprowadzamy badania organoleptyczne zgodnie z normą DIN EN 1230. 

Opracowywanie produktów  

Podczas opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących systemów farb nasz zespół ds. opracowywania produktów i laboratorium analityczne ściśle ze sobą współpracują w celu spełnienia wysokiej jakości kryteriów hubergroup. Obejmują one analizę temperatury szkła, kinetyki, reaktywności, utwardzania UV, ekstrakcji itp. 

Doradztwo 

Dysponujemy szeroką gamą metod analtycznych, dzięki którym możemy doradzić, jaka farba drukarska hubergroup najlepiej odpowiada wymaganiom naszych klientów. Przykładowo, przeprowadzamy testy analityczne, które dostarczają informacji o odporności na światło, temperaturze szkła, zachowaniu migracyjnym lub organoleptyce. 

Opracowywanie metod  

Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem istniejących metod i opracowywaniem nowych metod w celu osiągnięcia jeszcze niższych granic wykrywalności.