Firma hubergroup Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt

 „Opracowanie i demonstracja modułowej, zrównoważonej technologii produkcji farb i lakierów poligraficznych z wykorzystaniem komponentów pochodzenia naturalnego”

 

Projekt ten realizujemy, aby przeprowadzić badania przemysłowe i prace rozwojowe w celu opracowania innowacyjnej technologii produkcji farb i lakierów o ulepszonych parametrach jakościowych,

opartej na autorskich metodach procesów mieszania i dyspergowania z użyciem wypracowanych receptur.

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie branży poligraficznej w zakresie dostarczenia wyrobów o najwyższej jakości przy zastosowaniu naturalnych składników.

 

Wartość projektu: 91 604 866,17 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 31 493 863,41 zł

#FunduszeEuropejskie