Aktualnie dostępne tylko na rynku azjatyckim.
Szczegółowy opis produktu na zapytanie. Prosimy o kontakt chemicals@hubergroup.com