Compliance - Kodeks postępowania

hubergroup jest zawsze wiarygodnym, otwartym i uczciwym partnerem biznesowym, a także przestrzega naszych zobowiązań społecznych.

Naszą misją jest dostarczanie klientom wysokiej jakości produktów i usług, a tym samym przyczynianie się do poprawy ich działalności.

Nasze wartości stanowią podstawę realizacji naszej misji.

Ramy dla wszystkich decyzji i działań opierają się na obowiązujących przepisach, regulacjach oraz politykach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wszyscy pracownicy hubergroup są zobowiązani do podejmowania decyzji wyłącznie w tych ramach i do zapewnienia, że ich działania i skutki tych działań są zawsze zgodne z tymi ramami. 

Aby zapewnić, że tak jest i aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla naszych pracowników, hubergroup wdrożyła globalny system zarządzania zgodnością (CMS). Punktem wyjścia dla CMS jest Kodeks Postępowania hubergroup, który określa etyczne i prawne ramy naszych działań i pomaga nam utrzymać naszą odpowiedzialność społeczną wobec naszych partnerów biznesowych, pracowników, akcjonariuszy i wreszcie ogółu społeczeństwa. Główne wymagania są następujące:

Postępowanie zgodne z prawem

Brak dyskryminacji

Uczciwa konkurencja

Zakaz pracy dzieci

Zakaz korupcji

Zrównoważony rozwój

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych kwestii, nasz dział ds. zgodności z przepisami chętnie Ci pomoże.
Prosimy o zgłaszanie potencjalnych naruszeń zgodności, aby można było je zbadać i podjąć niezbędne działania.

Skontaktuj się z naszym działem ds. zgodności pod adresem:

MHM Holding GmbH
Sonnenallee 1
D-85551 Kirchheim
E-mail: compliance@hubergroup.com
Tel:    +49 89 9003 202

Dane kontaktowe lokalnego inspektora ds. zgodności (LCO)