Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van deze website

De auteur (dwz de uitgever, hubergroup Benelux) geeft geen garantie voor de recentheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie op deze website. Geen enkele aansprakelijkheidsclaims ten opzichte van de auteur van deze website met betrekking tot materiële of immateriële schade, veroorzaakt door de toepassing of niet-toepassing van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie wordt aanvaard, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van de auteur kan worden aangetoond. Alle aanbiedingen op deze website zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving en deze zijn niet bindend. De auteur behoudt zich het recht voor wijzigingen of aanvullingen toe te passen op de website of de gehele website of gedeelten daarvan te verwijderen, zonder voorafgaande aankondiging, of de publicatie van de website volledig of tijdelijk te stoppen.

2. Verwijzingen en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die niet binnen de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, kan de auteur slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade indien bewijs kan worden geleverd van het feit dat de auteur eerder op de hoogte was van de inhoud van de specifieke externe website en dat het technisch haalbaar en redelijk zou zijn geweest om de toepassing/het gebruik van onrechtmatige inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat de gelinkte externe websites geen herkenbaar illegale inhoud bevatten op het moment dat de hyperlinks werden geplaatst op de website van hubergroup Benelux. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud of het auteursrecht op de gelinkte websites. Om deze reden, distantieert de auteur zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte webpagina's die zijn veranderd sinds het plaatsen van de hyperlinks. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen die zijn geplaatst binnen de website van de auteur zelf evenals alle berichten die zijn geplaatst door derden in gastenboeken, discussieforums, link-indexen, mailinglijsten en in alle andere database vormen die de auteur heeft ontwikkeld en waartoe derden schrijftoegang hebben. Aansprakelijkheid voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie berust uitsluitend bij de auteur van de externe website waarnaar de link of verwijzing was gemaakt en niet bij de partij die slechts heeft verwezen naar de betreffende publicatie met behulp van een link / links.

3. Copyright en merkvereisten

De auteur streeft ernaar om, in alle publicaties, de auteursrechten van afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten en teksten te respecteren, en om afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten en teksten te gebruiken die hij zelf heeft geproduceerd of om afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten en teksten te gebruiken die niet zijn onderworpen aan licentievereisten. Alle merknamen en handelsmerken beschermd door derden die worden aangehaald in deze website zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de geldige markering eisen en de eigendomsrechten van hun respectieve eigenaars. De vermelding van merknamen of handelsmerken is op zichzelf geen enkele aanwijziging dat deze merknamen of handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van de betreffende derde partijen. De auteursrechten op de inhoud die is geproduceerd door de auteur zelf en die is gepubliceerd op deze website, blijft uitsluitend in handen van de auteur van deze website. Afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten en teksten die op deze website of gedeelten daarvan zijn gepubliceerd, mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van de website die u heeft doorverwezen naar deze pagina. Als delen of verschillende formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende rechtspositie, dan blijven de inhoud en de geldigheid van alle andere delen van het document onverminderd van kracht.
            
Mocht u technische problemen ondervinden tijdens het gebruik van deze site, neem dan contact op met: nl.info@hubergroup.com