Compliance - Gedragscode

hubergroup is altijd een betrouwbare, open en eerlijke zakenpartner en we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze missie is klanten hoogwaardige producten en diensten te leveren en zo bij te dragen aan de verbetering van hun bedrijfsvoering.

Onze waarden vormen de basis voor het vervullen van onze missie.

Het kader voor alle beslissingen en acties is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en het interne en externe beleid.

Alle medewerkers van hubergroup zijn verplicht om alleen binnen dit kader beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat hun acties en het effect van die acties hier altijd mee in overeenstemming zijn.

Om ervoor te zorgen dat dit het geval is en om onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft hubergroup een wereldwijd Compliance Management Systeem (CMS) geïmplementeerd. Het uitgangspunt voor het CMS is de gedragscode van hubergroup, die het ethische en wettelijke kader voor ons handelen uiteenzet en ons helpt om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens onze zakenpartners, werknemers, aandeelhouders en niet in de laatste plaats het grote publiek hoog te houden. De belangrijkste vereisten zijn:

  • Rechtmatig gedrag
  • Geen discriminatie
  • Eerlijke competitie
  • Geen kinderarbeid
  • Geen corruptie
  • Duurzaamheid

Mocht u hier vragen over hebben, dan helpt onze afdeling Compliance u graag verder.
We vragen u om potentiële compliance-schendingen te melden, zodat deze kunnen worden onderzocht en de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

Neem contact op met onze afdeling Compliance:

MHM Holding GmbH
Sonnenallee 1
D-85551 Kirchheim
E-mail: compliance@hubergroup.com
Tel: +49 89 9003 202

Contact Data on Local Compliance Officer (LCO)